Gravity Control BV. (GC Inspecties) is een jong onafhankelijk advies en ingenieurs- bureau gespecialiseerd in inspectievliegen met behulp van RPAS. Ons doel is toegevoegde waarde te realiseren voor onze publieke en private klanten. We zien uitdagingen die onder andere ontstaan door toenemende veiligheidvoorzieningen, verstedelijking en de verkeersdrukte. Omgevingsfactoren zijn cruciaal. Al onze projecten voeren we uit in een steeds veranderende en in toenemende mate onvoorspelbare omgeving. We begrijpen die en leveren daarvoor passende oplossingen.  Daarom is er een dringende behoefte aan nieuwe denkpatronen en ideeën. Ons motto is doelgericht maar Veilig inspecties uit te voeren met behulp van de RPAS. Daarnaast is Innoveren voor ons een proces dat zowel ons als onze partners inspireert.

Soorten inspecties:

–   Visuele inspectie
–   Videoscopisch onderzoek
–   Thermografisch onderzoek
–   3D mapping

Rapportage:

–   Inspectierapport
–   Quickscan conditiebepaling

Vinger aan de pols:

Bij Gravity Control is het natuurlijk mogelijk voor de klant om mee te kijken tijdens een inspectie. Hierdoor is het mogelijk om tijden het process te sturen in het resultaat.